Интерпрофесионален подход за лечение на деменцията


  1. Въведение
  2. Човекът в центъра
  3. Мрежа за сътрудничество
  4. Планирано и проактивно лечение