Разберете защо пандемията (и особено карантината) повлиява драматично на хората с деменция и на техните близки и какво биха могли да направят специалистите, за да преодолеят тези трудности. Вижте примерния случай, илюстриран в следващото видео.

 

Можете да продължите с прочит на трудностите, свързани с Ковид, да научите повече за решенията как да се подържа добро качество на живот за хората с деменция и техните близки по време на карантина, или да откриете как пандемията с Ковид-19 би могла да провокира полезни и трайни промени в начините на грижа за хората с деменция.