COACH – създайте своя собствена услуга в областта на деменциите

Създайте нова услуга за хората с деменция и техните близки или подобрете вече съществуваща такава, като получите подкрепа как да реализирате идеите си. Разгледайте успешните примери от практиката за това как да управлявате, разгласявате и финансирате бизнеса си.
 

РАЗРАБОТВАНЕ НА БИЗНЕС ПЛАН

Бихре ли искали да научите как да стартирате нова услуга в областта на деменциите? В такъв случай разгледайте секцията за разработва не на бизнес план!

ДОБРИ ПРИМЕРИ ОТ ПРАКТИКАТА

Интересувате ли са как изглеждат добрите услуги в областта на деменциите? Вдъхновете се от тези добри примери!