Предизвикателства, свързани с Ковид-19 и техните решения
 

Нови стратегии за развиване на екипната работа и сътрудничеството между различните специалисти

Споделете опита на професионалните екипи при справяне с въздействието на Ковид-19 върху сътрудничеството между различните специалисти. Вижте кои уроци са научени и как те могат да работят в мрежа по-ефективно.