Целева група

 


Лекция: Коя е целевата ми група и как да изпъкна сред конкуренцията?

 

Пример 1 – Дневен център „Каритас“


Пример 2 – Инициатива „Деменцията се нуждае от компетентност“

 

Резюме - виж в pdf-формат.

Упражнение - виж в pdf-формат.

 

Допълнителни материали: