Лечение на деменцията


  1. Общ план за лечение
  2. Фармакологични интервенции
  3. Нефармакологични интервенции
  4. Модификация на околната среда и асистиращи технологии
  5. Полаганата грижа към края на живота
  6. Подкрепа на неформалните болногледачи (семейството)
  7. Комуникация