Анализирайте въздействието на пандемията върху интерпрофесионалното справяне с деменцията, включително предизвикателствата, първоначалните решения и устойчивите промени към подобрена професионална мрежа.

В раздела „Предизвикателства и решения за сътрудничество“ ще намерите информация за предизвикателствата в управлението на деменцията, причинени от пандемията, включително списък с първоначални решения за справяне с предизвикателствата.

В секцията „Тест за сътрудничеството в мрежа“ можете да видите кои решения могат да бъдат подходящи за вашата собствена професионална мрежа.