Тест за сътрудничеството в мрежа

 

Проверете знанията си в следния тест

Нека да разгледаме отново примерния случай в главата CONNECT (Професии и принос, Представяне на професиите). 59-годишен учител по математика е бил диагностициран с ранен стадий на деменция при болестта на Алцхаймер със значителни езикови проблеми. Живее в къщи със съпругата си и двете си деца. Забелязвайки нарастващите симптоми, той става депресиран и раздразнителен. Съгласно индивидуалния му план за лечение той е на медикамент против деменция, започва редовно спортно ходене, посещава дневен център, предлагащ трудотерапия няколко дни в седмицата, и участва в групова терапия заради депресия. Освен това той посещава логопед за речева рехабилитация.

Поради ограниченията, свързани с Ковид-19, има риск този цялостен план за лечение да бъде спрян. Какво могат да направят участващите професионалисти, за да поддържат плана?