CONNECT – Разширете професионалната си мрежа

Разберете какви са преимуществата на колаборацията с други специалисти в здравната и социалната сфера; вижте ценноста на индивидуалните планове за терапия, които поставят човека в центъра на грижата. Свържете се с Вашите колеги чрез списъка си с
контакти.
 

ИНТЕРПРОФЕСИОНАЛЕН ПОДХОД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕМЕНЦИЯТА

Съставете си ясна картина на преимуществата на интерпрофесионалното сътрудничество и на положителните страни на общия план за полагане на грижи.

ПРОФЕСИИ И ПРИНОС

Разучете ролите на лекарите, сестрите, социалните работници, трудовите терапевти и рехабилитаторите в грижата за хората с деменция.

УСЛУГИ И ЗАВЕДЕНИЯ

Прегледайте различните форми на подкрепа, които са налични в дома, в обществото или в специализираните заведения.

СЪТРУДНИЧЕСТВОТО ПО ВРЕМЕ НА КОРОНА

Разберете как може да се поддържа сътрудничеството между различните специалисти по време на карантината и какви трайни ползи има това за работата в мрежа.