• Регионална среща на тема: "Новости в диагностиката и лечението. Клинични случаи",
    08-10.11.2019 г., Хотел "Хисар" - Хисаря

  • Регионални конференции на тема: "Нови насоки в диагностиката и терепията на когнитивните нарушения при васкуларни и невродегенеративни заболявания",
    21-23.02.2020 г. и 20-22.03.2020 г.