Уважаеми колеги,

По време на обучителните семинари в началото на декември 2020 беше представена специализираната електронна платформа по проблемите на диагнозата, лечението, грижите и обучението на специалистите в областта на деменциите. Тя вече е свободно достъпна на следния адрес:

http://dementia-bulgaria.com/index.php/bg/projects-bg/indeed-project

 

Платформата е разработена в рамките на проекта INDEED, обединяващ усилията на специалисти от десет европейски страни в Дунавския регион, в който чрез Българското дружество по деменции се включи и екипът ни от невропсихолози и невролози в УМБАЛ „Александровска”, Клиника по неврология. Целта на платформата е да подпомогне професионалистите – общопрактикуващи лекари, медицински сестри, невролози, психиатри, психолози, социални работници, физиотерапевти, и други заинтересувани страни, които участват в комплексните грижи за пациентите с деменция.

Платформата използва синтезиран, интерактивен, образен начин за подготовка на всички специалисти, улеснява интердисциплинарните връзки. Съдържанието й отразява съвременните достижения в областта на дементологията. Структурирана е така, че позволява да се ползва на две нива – за бързо и по-задълбочено информиране. Предвиден е раздел за обратна връзка с цел усъвършенстване и обогатяване на съдържанието.

Ползването на платформата е свободно и ще бъде достъпно до края на 2021 г.

Използваме случая да Ви поздравим с настъпващите светли Коледни празници!
Желаем на всички следващата 2021 г. да бъде изпълнена с много здраве и успешни дни!

 

От името на екипа по дементология към УМБАЛ „Александровска”

Доц. Маргарита Райчева