Председател:

член-кор., проф. д-р Лъчезар Трайков, дмн

Членове:

доц. Маргарита Райчева, дм

д-р Шима Мехрабиан, дм